Rozważania na I sobotę miesiąca 4 XI 2023

 Pierwsza Sobota listopada 2023r. (04.11.2023)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boża, Święta Boża Rodzicielko! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę

 z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę trzeciego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za bluźnierstwa i obelgi przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. Dziękujemy za Jej nieustanną obecność pośród nas i Jej matczyną opiekę.

W intencji zadośćuczynienia, dzisiaj  chcemy towarzyszyć Maryi, rozważając trzecią tajemnicę światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Z Ewangelii wg św. Marka: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się

 i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15)

Jezus po to przyszedł na świat, aby zapalić światło w ciemnościach świata. Głosił bliskość Królestwa Bożego i wzywał do nawrócenia. Temat Królestwa Bożego dominuje w nauczaniu Pana Jezusa. Czym jest to królestwo? To panowanie Boga nad światem. Bóg jest prawdziwym władcą ludzkich dziejów. Kiedy Chrystus głosi królestwo niebieskie, mówi nam, że Bóg istnieje, że jest blisko i że jest Panem historii. W osobie Jezusa, wcielonego Boga,  Królestwo Boże staje się dla nas dostępne. Nie utożsamia się ono z królestwem ziemskim. Bóg przychodzi jako Król, który nie chce się posługiwać siłą polityki, wojska, mediów czy ideologii. Przychodzi jako król-sługa, który mówi: ”pozwól, że umyję twoje nogi; pozwól, że cię poprowadzę”. Bóg włada miłością. Boża Opatrzność to inne imię tej samej tajemnicy. Jezus swoim nauczaniem zaprasza nas, abyśmy poddali się Bożemu prowadzeniu. Królestwo Boże jest darem, który oczekuje na odpowiedź ze strony człowieka. Tę odpowiedź stanowią wiara i nawrócenie, naśladowanie Chrystusa i korzystanie z Jego łaski. W królestwie tym panuje miłość.  Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas. Ileż razy w historii ludzie próbowali budować lepszy świat! W swojej pysze wierzyli, że mogą sami wznieść królestwo dobrobytu i sprawiedliwości. Te mrzonki kosztowały miliony ludzkich istnień. Groby pomordowanych zapełniły także polską ziemię. Z perspektywy wieków widać jednak, że świat zmieniają naprawdę tylko ludzie święci. Ci, którzy dają się prowadzić Bożej Opatrzności. A Jej wcieleniem jest Jezus Chrystus. Święci to często nawróceni grzesznicy. To poddani królestwa Bożego, którzy stają się narzędziami w Bożych rękach.

Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.”

Ile trzeba odrzucić i przełamać przyziemnych schematów, aby odpowiedzieć zamierzeniom Boga i kochać Go na miarę miłości: „aż do końca”. To wszystko przynagla nas, nasze rodziny, do ciągłego nawracania się, pracowania nad własnym uświęceniem, aby przez to przyczyniać się do uświęcania Kościoła i świata. Nawracać się to znaczy ciągle przemieniać się , powstawać z grzechu. Bóg czeka na owoce naszego chrześcijańskiego życia. To właśnie my i nasze rodziny mamy ewangelizować i głosić Królestwo Boże swoim życiem.

Maryjo, święta Boża Rodzicielko, wstawiaj się za nami u Twego Syna, aby Królestwo Boże stało się celem całego naszego życia, a drogą ku niemu było codzienne nawracanie się.

Panie Jezu, Światłości świata, prowadź nas drogami Bożego Królestwa. Daj nam ufnie, tak jak Ty, złożyć nasze ręce w dłonie kochającego Ojca w niebie. Poślij nam swego Ducha, abyśmy z mocą głosili panowanie Boga nad światem.

Źródło: http:/Rozważania różańcowe. Różaniec świętych. Nie jesteś sam./,

                                                                                                               /Tajemnice różańca świętego. Rozważania. Ks. E. Data CSMA/

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mk 1, 11)                                                    

Matko, Boża Rodzicielko, prosimy, naucz nas uważniej słuchać Boga i być posłusznym Jego słowu.

Tajemnica druga: Objawienie w Kanie Galilejskiej

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam mój Syn powie” (J 2,5).

Maryjo, Matko Boża, Ty znasz nasze serca. Proś za nami, gdy słabną nasza wiara i miłość.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Nawracajcie się  i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)

Matko, Boża Rodzicielko, podtrzymuj w nas łaskę nawrócenia i właściwego rozumienia spraw Bożych.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na górze Tabor

„To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” (Łk 9,35).

Matko Boża, naucz nas słuchać Jezusa i kroczyć Jego drogami.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”(J 6,56)

Wzrost i rozwój życia chrześcijańskiego potrzebuje Pokarmu Eucharystycznego.

Maryjo, Matko Boża, uproś nam miłość do Eucharystii.