Małżeństwo

Nupturienci chcący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej Parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu. Data planowanego przyjęcia sakramentu małżeństwa może zostać ustalona wcześniej.

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania administracyjnego:

  • świadectwo chrztu do ślubu kościelnego – jeśli chrzest miał miejsce poza parafią planowanego małżeństwa
  • świadectwo bierzmowania,
  • indeks katechizacji lub świadectw z ostatniej klasy szkoły średniej,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim i uczestnictwie w Poradni Życia Rodzinnego,
  • 3 zaświadczenia do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Wdowiec lub wdowa powinien/powinna przedstawić:

  • akt zgonu małżonki/małżonka.

Prosimy, aby na spisanie protokołu przedślubnego umówić się w czasie pracy Kancelarii Parafialnej lub telefonicznie (509 040 481). Ponieważ na postępowanie administracyjne potrzebne jest ok. 1 godziny, niezapowiedziane przyjście w godzinach pracy kancelarii parafialnej może wiązać się z niemożliwością spisania protokołu.

Jeśli ktoś pragnie, aby przy jego ślubie asystował ksiądz spoza naszej parafii, proszę o tym poinformować księdza w kancelarii parafialnej najpóźniej w czasie 2. rozmowy kanonicznej (ustalonej w dniu spisania protokołu).

Narzeczeni, którzy chcą przyjąć sakrament małżeństwa poza swoimi parafiami rodzinnymi, powinni w wybranej przez siebie parafii przedstawić duszpasterzowi:

  • licencję z Parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego lub
  • zgodę pisemną ks. Proboszcza narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa w wybranej przez siebie parafii – jeśli wcześniej spisanie protokołu i przeprowadzenie procedury administracyjnej zostało ustalone w wybranej Parafii z posługującym w niej księdzem