Konto Parafii

Zachęcamy do wsparcia bieżących wydatków naszej Parafii przekazując ofiarę na konto.

Nr rachunku: 84 8619 0006 0010 0200 5698 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

Tytuł przelewu:

Darowizna na cele kultu religijnego

Za wszelką życzliwość i ofiarność serdeczne: Bóg zapłać!