Chrzest Święty

Rodzice dziecka chcący sakramentu chrztu dla swojej pociechy zgłaszają się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed uroczystością chrztu świętego z następującymi dokumentami:

 • aktem małżeństwa;
 • aktem urodzenia dziecka;
 • danymi personalnymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer domu) oraz zaświadczeniami stwierdzającymi brak zastrzeżeń co do godności pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (zaświadczenia dla tych którzy są spoza naszej parafii)

Chrzestnym może zostać ten kto:

 • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
 • ukończył szesnaście lat życia,
 • jest bierzmowany,
 • nie daje publicznego zgorszenia,
 • nie jest przeszkodzony np. rozwodem,
 • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
 • nie trwa w karach kościelnych,
 • otrzymał w parafii swojego zamieszkania zaświadczenie potwierdzające możliwość przyjęcia roli rodzica chrzestnego

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest:

 • w niedzielę i uroczystości na Mszy Świętej o godz. 12:00 (w okresie wakacyjnym – lipiec i sierpień – o godz. 11:00),
 • w sobotę o godz. 17:00 (chrzest bez Mszy Świętej)