Pogrzeb katolicki

Rodzina zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej przedstawia następujące dokumenty:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • kartę zgonu (część dokumentu wystawionego przez lekarza stwierdzającego zgon z pieczątką USC),
  • dokument wystawiony dla Administracji Cmentarza,
  • informację o przyjęciu sakramentów świętych.

Dokumenty dotyczące pochówku w przypadku kremacji:

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.