Rozważania na I sobotę miesiąca

Pierwsza Sobota czerwca 2024r. (01.06.2024)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Maryjo, Niepokalana Matko Boga, Matko Eucharystii, Królowo Różańca Świętego! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę piątego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie grzechy, które ranią jej Niepokalane Serce. Dzieje się to ze szczególną intensywnością w naszych czasach. Na wiele sposobów wizerunki Maryi są profanowane. Tym gorliwiej wynagradzajmy naszej ukochanej Matce. W intencji zadośćuczynienia, dzisiaj  chcemy towarzyszyć Maryi rozważając czwartą tajemnicę światła: Przemienienie na górze Tabor.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy»” (17, 1-4).

Zobacz oczami wyobraźni zaskoczonych uczniów, którzy na ten widok nie wiedzą co czynić. Zdezorientowany Piotr proponuje postawienie namiotów dla Jezusa i nieoczekiwanych gości. Lecz oto (…) z nieba rozlega się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”(Łk 9,35).

Ten głos rozbrzmiewa po dziś dzień w uszach wszystkich naśladowców Jezusa. Czy ja tylko słucham, czy też realizuję w swoim życiu to polecenie Boga? Czy przyjmuję wolę Bożą, by jak najlepiej spełniać misję, jaką powierza mi Jezus? Czy przy innych ludziach nie obawiam się głosić, że to Jezus jest Panem i prawdziwym Bogiem? (…) Jakże mi wstyd z powodu tak wielu moich pustych słów, które wypowiadałem(wypowiadałam) zamiast głosić Ewangelię! Nie wsłuchiwałem się w Twój głos, jak polecił Bóg Ojciec, ale raczej w hałas tego świata. I ten hałas wciąż żyje we mnie, przeszkadza mi w modlitwie i doskonaleniu mojej miłości do Ciebie i bliźniego!

 Pan Jezus przez tę krótką chwilę przemienienia na górze Tabor ukazuje uczniom Swoją Boską chwałę i potwierdza wyznanie Piotra, który powiedział „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). To przemienienie na oczach Piotra, Jana i Jakuba ma na celu umocnienie wiary uczniów, ale też przygotowanie ich do śmierci krzyżowej oraz do chwały zmartwychwstania. Wejście na górę Tabor jest więc zapowiedzią wejścia na Golgotę. Piotr tego nie rozumiał skoro chciał zbudować namioty aby pozostać na górze. Lecz Pan Jezus wie, co ma się wypełnić, muszą zatem wrócić między ludzi. Zarówno On, jak i Jego uczniowie, będą pogardzani i wyszydzani, czekają ich ciężkie próby. Czy i ja, Panie, nie pragnę jak Piotr pozostać na górze Tabor, na odosobnieniu? Czy nie pociąga mnie ta pokusa, by przebywać nieustannie tylko wobec świętości i żyć w całkowitym oderwaniu, a raczej w ucieczce od świata, tak, że porzucając swoje obowiązki wobec bliźnich zaczynam skupiać się tylko na sobie samym?

Panie Jezu,(…) tak jak Maryja, chcę być pokornym sługą, który całym życiem wypełnia Słowo Boże. Choć tak daleko mi do doskonałości, spraw, o Jezu, abym w Twojej łasce udoskonalał się i przemieniał swoją duszę, aby biła ona jasną miłością do Ciebie i bliźnich. Przemieniaj moje życie i cały świat, niech nas wszystkich napełni miłość, wiara i nadzieja w oczekiwaniu na nasze zmartwychwstanie. Amen.

Źródło: http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/

Nabożeństwo Pierwszych Sobót z rozmyślaniami różańcowymi św. Biskupa Józefa S. Pelczara oraz tajemnicami światła.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego..

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Maryjo, Matko najmilsza, wpatrzona sercem w Syna rozpoczynającego swoją publiczną działalność, uproś nam łaskę wsłuchania się w słowa Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Łk 3,17).

Tajemnica druga: Cud w Kanie Galilejskiej

Maryjo, Matko przedziwna, wsłuchana w ludzkie potrzeby i powierzająca je Synowi, naucz nas kierować się w życiu Twoimi słowami wypowiedzianymi w Kanie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Tajemnica trzecia:  Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Maryjo, Matko dobrej rady, wpatrzona i wsłuchana w Jezusa nauczającego, uzdrawiającego, spraw, aby w naszych sercach mocno wyryło się Jego wołanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor

Maryjo, Matko łaski Bożej, wpatrująca się nieustannie w Oblicze Syna, ucz nas abyśmy, rozważając Jego tajemnice, słyszeli nieustannie w sercach słowa rozbrzmiewające na górze Tabor: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”(Łk 9,35).

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

Maryjo, Matko Kościoła, rozumiejąca, jak nikt inny, oddanie się Syna ludziom w Eucharystii, ucz nas adorować Boga – Człowieka ukrytego w Najświętszym Sakramencie.