Rozważania na I sobotę miesiąca – 04.03.2023

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko Boża – Matko Bolesna! Bądź pozdrowiona Pani i Królowo nasza! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Dziś w pierwszą sobotę piątego z kolei miesiąca we wspólnej modlitwie będziemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce. Dzieje się to ze szczególną intensywnością w naszych czasach. Na wiele sposobów wizerunki Maryi są profanowane. Tym gorliwiej wynagradzajmy naszej ukochanej Matce.

W intencji zadośćuczynienia będziemy dzisiaj  towarzyszyć Maryi rozważając  tajemnicę „Ukoronowania cierniem”. Wpatrujmy się w Pana Jezusa Chrystusa cierpiącego zniewagę i odrzucenie, uwielbiajmy Go i wynagradzajmy Mu. Matko Bolesna bądź z nami podczas tej medytacji, wypraszaj nam ducha wiary i zadośćuczynienia.

Z Ewangelii wg św. Mateusza: „Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny.  Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!»Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.”(Mt 27,28-30)

Trudno wyobrazić sobie ogrom cierpienia Pana Jezusa. Pod wpływem uderzeń kijami ciernie wbijały się w głowę Zbawiciela, powodując rozdzierający ból i krwawienie. Nienawiść i sadyzm żołnierzy rzymskich popychał ich do niesłychanego okrucieństwa. Prośmy o łaskę wniknięcia w głębię miłości i cierpienia Pana. Prorok Izajasz przepowiadał mękę Mesjasza tymi słowami:

„Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.”(Iz 53,2-3) „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.”(Iz 50,6-7)

Jezus Król miłości, Król wszechświata, zelżony, znienawidzony, odrzucony przez naród wybrany, opluty, wyśmiany przez pogan. W milczeniu składa zadośćuczynienie Ojcu za grzechy nas wszystkich, za pychę człowieka, który chce stanąć na miejscu Boga i krzyczy: Precz! Precz! Nie chcemy aby On panował nad nami! Bluźnierstwa wobec Zbawiciela powtarzają się dalej w ciągu wieków. Dzisiaj, gdy jesteśmy świadkami nasilenia tych zniewag wprost skierowanych przeciw Bogu, odrzucania Jego prawa miłości a stanowienia swoich tak zwanych praw, czujemy się wezwani do zadośćuczynienia. W jaki sposób mamy zadośćuczynić? Zdajemy sobie sprawę z naszej nędzy. Nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić za swoje grzechy, a co dopiero za grzechy innych. Orędzie Fatimskie wskazuje nam sposób. Mamy w zjednoczeniu  z Chrystusem ofiarować Jego ofiarę jako naszą. Możemy korzystać z nieskończonych zasług Boga-Człowieka. Anioł Pokoju pouczył o tym dzieci fatimskie odmawiając z nimi znaną nam modlitwę. „Chrystus wciąż ofiaruje się Ojcu za nas jako Żertwa: Cichy i modlący się w samotności naszych kościołów, zapomniany, zlekceważony, źle traktowany, upokarzany i biedny, skazany na więzienie naszych tabernakulów. Orędzie fatimskie żąda od nas tego, abyśmy ofiarowali Trójcy Przenajświętszej jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy (…) tę Boską żertwę naszych Ołtarzy.

A co możemy zrobić z naszej strony? Łączyć naszą pokorną modlitwę, niewielkie ofiary z modlitwą i ofiarą Jezusa Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi jako zadośćuczynienie za grzechy i za zbawienie naszych sióstr i braci, którzy zeszli z jedynej prawdziwej drogi, która prowadzi do życia.

A czego Bóg od nas oczekuje? W naszym codziennym życiu mamy wiele okazji do składania różnych ofiar. Pamiętajmy małe ofiary nie przestają być miłe Bogu. Bóg patrzy na naszą wspaniałomyślność w rzeczach zwyczajnych. Siostra Łucja daje nam praktyczne wskazówki

w książce „Apele Orędzia Fatimskiego”. Czasami można poświęcić na modlitwę czas przeznaczony na wypoczynek lub wstać wcześniej, aby udać się do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Zrezygnować z oglądania telewizji, aby odmówić różaniec. Można złożyć Bogu w ofierze drobne wyrzeczenia w pożywieniu, tak aby nie naruszać przy tym swoich sił fizycznych, nieodzownych do wykonywania obowiązków. Siostra Łucja zachęca nas aby znosić z pogodą ducha przeciwności pojawiające się na naszej drodze życia. Kochać i przebaczać mając oczy zwrócone na Boga.

Jezu prosimy Cię o dar mądrości, abyśmy na sprawy tego świata patrzyli w świetle wiary.  Najświętsze Serce Jezusa, któremu za miłość odpłaca się wzgardą, przyjmij nasze uwielbienie, nasze dobre postanowienia, udziel nam swojej mocy, abyśmy wytrwali w wierności Tobie. Nawet gdybyśmy mieli znieść prześladowanie ze względu na Ciebie. O Niepokalane Serce Maryi przyjmij nasze dziękczynienie i miłość, pomóż nam naśladować Twoją pokorę. Wstawiaj się za nami, abyśmy nie dali się zwieść przez złudne propozycje świata, ale potrafili wyjść zwycięsko z każdej próby. Amen.

Źródło: https://sekretariatfatimski.pl/medytacje

(Apele Orędzia Fatimskiego; Siostra Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca;

Pallottinum 2001; s. 107)

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Maryjo, w Ogrójcu Twój Syn doświadcza opuszczenia przez uczniów. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moją samotność. Przyjmij ją za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

Maryjo, okrutną męką biczowania Jezus wynagradza za nasze grzechy. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moje fizyczne cierpienie. Przyjmij je za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Tajemnica trzecia: Ukoronowanie cierniem

Maryjo, Jezus przyjmuje ból koronowania cierniami kochając, a nie złorzecząc. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moje duchowe i psychiczne cierpienia. Przyjmij je za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa

Maryjo, Jezus, wszechmocny Bóg, kilkakrotnie upada pod ciężarem krzyża i powstaje. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci mój wysiłek powstawania z upadków. Przyjmij go za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Tajemnica piąta:  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Maryjo, będąc Życiem umiera na krzyżu Twój Syn. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci samego siebie, teraz i w godzinę mojej śmierci. Przyjmij tę ofiarę za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Źródło: https://zr.diecezja.pl