Harmonogram prób Liturgicznej Służby Ołtarza – Triduum Paschalne 2023

Próba przed Wielkim Czwartkiem i Wielkim Piątkiem: 6 kwietnia 2023, Czwartek

  • Ministranci o godz. 900
  • Lektorzy o godz. 945

Próba przed Wielką Sobotą: 7 kwietnia 2023, Piątek

  • Ministranci o godz. 830
  • Lektorzy o godz. 915

Obecność obowiązkowa także, jeśli nie ma się przydzielonej funkcji.

Nieobecność na zbiórce = nieobecność przy Ołtarzu w czasie Triduum.