Uroczystości odpustowe w Mogile

Szczegóły na stronie: http://mogila.cystersi.pl/index.php