Rozważania na I sobotę miesiąca – 1.01.2022

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Maryjo! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą  Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

­­­­­­­­­­­­­­­­ Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie i wraz z Maryją pragniemy trwać na modlitwie.

Dziś przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Czcimy Ją w tajemnicy Jej dziewiczego macierzyństwa. Czynimy to w dniu, w którym Jej Syn, przez nadanie Mu imienia, objawia się jako Zbawiciel, a Ona jako Matka Tego, który jest wielki i został nazwany Synem Najwyższego, jako Matka Tego, któremu Bóg da tron Jego ojca, Dawida, a Jego panowaniu nie będzie końca. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „Imieniem, które zawiera wszystko, jest właśnie imię, które Syn Boży otrzymuje w swoim Wcieleniu: JEZUS. Z tym imieniem na ustach zwracamy się do Maryi, to święte imię wypowiadamy na początku Nowego Roku. Jezusowi i Jego Najświętszej Matce dziękujemy za dar Wcielenia i zawierzamy każdy dzień roku 2022, który rozpoczęliśmy.

Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, wraz z aniołami, którzy nad Betlejem śpiewali „Chwała na wysokości Bogu”. Dziś, kończąc świętowanie oktawy Twego Narodzenia i oddając cześć Twej Najświętszej Matce, kontynuujemy ten śpiew uwielbienia. Pragniemy, aby nasza modlitwa, przeżywana w pierwszą sobotę pierwszego z kolei miesiąca, była również wynagrodzeniem za grzechy nasze i całego świata, szczególnie za  obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Postawy raniące Jej serce nie ustają w dzisiejszym świecie, lecz przybierają coraz to nowe formy. Tym gorliwiej podejmujemy rozważanie tajemnic różańcowych i spełnianie aktów wynagrodzenia.  W intencji zadośćuczynienia dzisiaj  chcemy towarzyszyć Maryi rozważając tajemnicę radosną: Narodzenia Pana Jezusa.

Z Ewangelii według św. Jana: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 1-4).

Wierzymy, że Dziecię leżące w żłobku, to prawdziwy Syn Boży. On jest odwiecznym Słowem Ojca. Przez Nie wszystko się stało. On jest Początkiem i Końcem. On jest naszym Życiem. 

/Chwila ciszy/

Z Ewangelii według św. Łukasza: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»” (Łk 2,8-11).

Przyjmujemy z wiarą orędzie, ogłoszone przez aniołów, że narodził się nam Zbawiciel. Na Niego czekała ludzkość. On jest nadzieją wszystkich grzeszników. Niech radość wypełni nasze serca.

/Chwila ciszy/

Z Ewangelii według św. Łukasza: „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7).

Z Maryją wpatrujmy się w Jezusa, którego Ona owija w pieluszki i kładzie w żłóbku. Ona uczy nas kochać Go całym sercem, służyć Mu z miłością i zawierzyć się Mu całkowicie. Niech nasza modlitwa płynie z serca, pełnego wdzięczności i pragnącego wynagradzać za grzechy.

/Chwila ciszy/

Z Ewangelii według św. Łukasza: „Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” (Łk 2,15-16).

Rozważając ubóstwo Chrystusa narodzonego w stajence i leżącego w żłobie, módlmy się za tych, którzy dziś nie mają dachu nad głową i pracy, którym brak środków do życia i pokoju serca. Niech umocni ich łaska naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a nasze serca niech się staną bardziej wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. Polecajmy Panu te intencje w naszej cichej modlitwie. /Chwila ciszy/

Źródło: http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Rozważając tajemnice radosne różańca świętego wynagradzajmy naszej Matce za obelgi przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. Niech nasze serca będą blisko Maryi.

Modlitwa przed Różańcem

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego..

1.Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Niepokalanie Poczęta Maryjo, jak bardzo Ci Bóg zaufał. Od Twojego „fiat” uzależnił plan zbawienia. Codziennie też uzależnia wiele swoich działań od naszej zgody i naszej gotowości współpracy z Nim. Wypraszaj nam, Matko, łaskę ufnego mówienia Bogu „tak”.

2.Nawiedzenie św. Elżbiety.

Niepokalanie Poczęta Maryjo, niesiesz Elżbiecie Skarb, który począł się w Twoim łonie. I uczysz, że Bóg każdego z nas również posyła, abyśmy szli i służyli tym, których stawia na naszej drodze. Ucz nas, Matko, odwagi do podejmowania trudnej drogi do drugiego człowieka.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

Żaden człowiek nie wymyśliłby takiej scenerii dla narodzin Zbawiciela. Niepokalanie Poczęta Maryjo, Twoja wiara pozwoliła Ci wznieść się ponad to, co zewnętrzne. Pomóż nam, Matko, dostrzegać działania Boga w tym, co niepozorne i ubogie. Pomóż nam czcić Go w żłóbku i adorować w Najświętszym Sakramencie.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Niepokalanie Poczęta Maryjo ofiarowałaś swój Skarb Bogu. W ten sposób zgodziłaś się na wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotował. Zaufałaś całkowicie, choć wiedziałaś, że Twoją duszę przeniknie miecz. Pomagaj nam, Matko, ufać Bogu do końca i we wszystkim.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Niepokalanie Poczęta Maryjo, wróciłaś z Józefem do Jerozolimy, aby szukać Syna. Szukałaś konsekwentnie i wytrwale. Ucz nas, Matko, rezygnowania z utartych ścieżek życia, aby nieustannie szukać i odnajdywać Pana. Pomóż nam znajdować Go zawsze, gdy Go zgubimy.