Rozważania na I sobotę miesiąca – 3.04.2021

Pierwsza Sobota kwietnia 2021r. (03.04.2021)

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.

Pierwsza sobota kwietnia przypada w tym roku w Wielką Sobotę. Jest to czas czuwania przy grobie Jezusa, a także czas przeżywania prawdy o zstąpieniu Jezusa do otchłani.

Maryjo! Ty w «Wielką Sobotę», kiedy Chrystus spoczywał w grobie, sama wśród wszystkich uczniów trwałaś mocno w wierze i nadziei, oczekując zmartwychwstania Pana. Oto dzisiaj chcemy być blisko Ciebie i wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich.

Modlitwa Anioła z Fatimy:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym  Sakramencie. Czuwając przy Twoim grobie w Wielką Sobotę, która jest równocześnie pierwszą sobotą drugiego z kolei miesiąca, pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi Panny, szczególnie  za obelgi przeciw Jej Dziewictwu.

Maryja, która trwa przy grobie swojego Syna – jak Ją przedstawia tradycja Kościoła – jest ikoną Dziewicy Kościoła, który czuwa przy grobie swojego Oblubieńca w oczekiwaniu na celebrowanie zmartwychwstania.  Podczas gdy ciało Syna spoczywało w grobie, a Jego dusza zstąpiła do otchłani, by zwiastować swoim przodkom bliskie już uwolnienie z miejsca ciemności, Dziewica Maryja, uprzedzając  i uosabiając Kościół, czeka pełna wiary na zwycięstwo Syna nad śmiercią.

Pragniemy dziś, w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi, rozważać chwalebne tajemnice różańca przygotowując się do świętowania niedzieli, a jutro Wielkiej Niedzieli.

Panie Jezu, przyjmujemy od Ciebie dar niedzieli jako Dnia Świętego. Dziękujemy Ci za ten niezwykły dzień. Uczyniłeś go pamiątką Twego zmartwychwstania. Uczyniłeś go dniem zesłania Ducha Świętego. Uczyniłeś go dniem oddania całego stworzenia Ojcu niebieskiemu. Dziś pragniemy rozważać tajemnicę niedzieli jako dnia, w którym Ty, po zmartwychwstaniu, przychodzisz do swego Kościoła i do poszczególnych Twoich uczniów. Przeczytajmy opisy biblijne, które nam tę prawdę przypomną.

Z Ewangelii według św. Jana: „A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu […] odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa” (J 20,1.14).

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. […] A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!»” (Mt 28,1.9).

Z Ewangelii według św. Łukasza: „W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. […] Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus […]. Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 24,1.13.15).

Z Ewangelii według św. Łukasza: „W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi»” (Łk 24, 33-34).

Z Ewangelii według św. Łukasza: [Uczniowie z Emaus] opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (Łk 24,33.35-36).

Z Ewangelii według św. Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, […] Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (J 20,19).

Z Ewangelii według św. Jana: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»” (J 20,26).

Panie zmartwychwstały, przychodziłeś do swoich uczniów o różnych porach „owego pierwszego dnia tygodnia”. Do niewiast, a potem do Marii Magdaleny przyszedłeś wczesnym rankiem, do uczniów z Emaus i do św. Piotra w ciągu dnia, do apostołów, gdy dzielili się przeżyciami po powrocie uczniów z Emaus, i gdy wieczorem byli zgromadzeni w Wieczerniku. Od świtu do nocy, w dniu zmartwychwstania, spotykałeś się ze swoimi uczniami. Uczyniłeś ten święty dzień dniem spotkań.

W każdym z tych spotkań ocierasz, Panie, łzy z oczu płaczących, usuwasz lęk i wlewasz pokój w serca, otwierasz oczy ludzi i dajesz się poznać, oświecasz umysły uczniów, aby rozumieli Pisma, umacniasz ich wiarę, która się zachwiała, odnawiasz miłość, która osłabła.

 Pomóż nam, Panie, ciągle na nowo odkrywać wielkość i piękno niedzieli, dnia, który wybrałeś i uświęciłeś.

Maryjo, Ty zostałaś nazwana przez św. Elżbietę błogosławioną, gdyż uwierzyłaś słowu, które Pan skierował do Ciebie. Twoja wiara nie zachwiała się nawet wtedy, gdy Twój Syn skonał na krzyżu i został złożony w grobie. Trwałaś na modlitwie stając się dla całego Kościoła wzorem oczekiwania na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wyproś nam łaskę owocnego przeżywania niedzieli. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Dalszą część 15-minutowej medytacji przeżywamy w ciszy.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Cząstka Różańca

Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

Rozważając chwalebne tajemnice różańca uwielbiajmy Chrystusa zmartwychwstałego i prośmy Go, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę gorliwego przeżywania niedzieli jako dnia świętego.

Witaj Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego..

 Wierzę w Boga.

 Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Dziewico Maryjo, Matko Chrystusa, przeżywająca Jego mękę i radująca się Jego zmartwychwstaniem. Ukazuj nam Jezusa, Zwycięzcę grzechu, śmierci i szatana, gdy przychodzi do nas w dniu świętym, w niedzielę. Pomóż Go zobaczyć, gdy się nam objawia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Dziewico Maryjo, Matko Kościoła, wpatrująca się w niebo, gdzie wstąpił Jezus, po dokonaniu dzieła odkupienia. Pomnażaj naszą wiarę w Jezusa, który odszedł i który przychodzi, szczególnie w Eucharystii. Niech wszyscy przyjmą Jego zaproszenie na ucztę. Pomóż Go zobaczyć, gdy się nam objawia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

Dziewico Maryjo, Królowo Apostołów, oczekująca z nimi na dzień Pięćdziesiątnicy i wspierająca ich w pójściu na krańce świata. Wypraszaj nam łaskę przeżywania niedzieli jako dnia Zesłania Ducha Świętego. Niech On uzdalnia nas do przyjęcia Jezusa, który przychodzi i do niesienia Go światu.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

Dziewico Maryjo Wniebowzięta, opuszczasz ziemię, a równocześnie zostajesz z nami. Jesteś z Jezusem w niebie, ale jesteś z Nim również, gdy zostaje na ziemi ze swoim Kościołem. Broń wierzących w Niego przed opuszczaniem niedzielnej Eucharystii i pomóż im rozpoznawać Go po łamaniu chleba.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, z Bożej Opatrzności wszelkie łaski są nam udzielane przez Twoje wstawiennictwo. Wypraszaj nam łaskę głębokiego świętowania w każdą niedzielę tajemnicy zmartwychwstania Jezusa, zesłania Ducha Świętego i wejścia do odpoczynku Ojca. Pomóż zobaczyć Jezusa, gdy nam się objawia.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Źródło: http://zr.diecezja.pl/pierwsza-sobota/