Rozważania na I sobotę miesiąca – 3.07.2021


Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych.
Maryjo! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą Anioła z Fatimy:
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Z radością gromadzimy się przed Tobą i przed Twoją Matką w pierwszą sobotę piątego z kolei miesiąca, by wynagradzać za grzechy, którymi niewdzięczni ludzie ranią Wasze Serca. Dziś szczególnie chcemy wynagradzać za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.
Matko Boża chcemy uwielbić Cię w każdym Twoim wizerunku, wymienimy chociaż kilka z nich aby przytulić się do Ciebie i pocieszyć Cię: (po każdym wezwaniu powtarzamy : uwielbiam Cię)
Matko Boska Jasnogórska uwielbiam Cię
Matko Boża z Guadalupe,
Matko Boża Kalwaryjska,
Matko Boża Fatimska,
Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski,
Matko Boża z Lourdes,
Matko Boża Łaskawa Księżna Wieliczki,
Matko Boża z Montserrat,
Matko Boża Gidelska,
Matko Boża z Loreto,
Matko Boża Leśniowska,
Matko Boża Ostrobramska,
Matko Boża Tuchowska uwielbiam Cię

W miesiącu lipcu w szczególny sposób oddajemy cześć Najdroższej Krwi Chrystusa.
W intencji zadośćuczynienia dzisiaj chcemy towarzyszyć Maryi rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego. W naszej medytacji poprowadź nas Maryjo do miejsc, w których Jezus przelewał swoją Krew dla naszego zbawienia.

Początek naszej duchowej pielgrzymki to Ogród Oliwny.
Jezus klęczy. Modli się. Drży. Uczniowie nieopodal śpią… Z Ewangelii wg św. Łukasza:”(…) Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię.”
(pieśń: „Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskoność, smutek, strach Go ściska! Krwawy pot z Niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!”)
Krwi Chrystusa przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię- wybaw nas.
Prowadzisz nas dalej, nasza Matko. Oto dziedziniec przed pałacem Piłata, który kazał Jezusa ubiczować. Patrzymy na okrutną scenę biczowania. Po każdym uderzeniu pojawiają się kolejne strugi krwi… Płaczesz Maryjo… Ból przeszywa każde wrażliwe serce.
(Pieśń:” Jezu, u kamiennego słupa niemiłosiernie biczmi wysmagany. Jezu mój kochany!”)
Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu- wybaw nas.
Kolejna straszliwa tortura! Koronacja, ale jakże szydercza! Wieniec z cierni wkładany na głowę Jezusa. Spod cierniowej korony spływa krew, zalewa oczy, całą twarz. Z Ewangelii wg św. Marka:” Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski”.
(Pieśń : „ Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie; twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. Przyjdź, mój Jezu, Przyjdź, mój Jezu, Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, Bo Cię kocham serdecznie.”)
Krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony- wybaw nas.
Podążamy dalej za Tobą, nasza Matko.
Uczestniczymy w strasznym pochodzie. Na czele Jezus dźwigający krzyż. Jeszcze teraz skazaniec jest nękany, bity, popychany. Upada. Z Ewangelii wg św. Jana:” A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”.
( Pieśń:” Wychodzisz mój drogi Jezu na Górę Kalwaryjską Trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. Przyjdź mój Jezu…”)
Krwi Chrystusa zaznaczająca miejsca upadków – wybaw nas.
I oto koniec naszej pielgrzymki. Jezus umiera na krzyżu. Uczniowie uciekli. Został tylko Jan i Ty, Matko. Z Ewangelii wg św. Jana:” Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.
( Pieśń :” O krwi i woda, któraś wypłynęła…”)
Krwi Chrystusa przelana na krzyżu- wybaw nas.
W chwili ciszy przeżyję jeszcze raz tę okrutną drogę. Pomyślę, kim dla mnie jest Ten, który przelał dla mnie swoją krew. Czy potrafię stanąć po stronie Jezusa, gdy wszyscy wokół mnie będą przeciw? Czy traktuję Matyję, Matkę Jezusa, jako moją najlepszą Matkę? Czy pozwalam Jej, by mnie prowadziła za Jezusem? Jaką ja jestem matką, jakim ja jestem ojcem?
Pomyślę w jaki sposób mogę Cię nasza Matko pocieszyć, aby osuszyć Twoje Krwawe Łzy wypływające z wielu Twoich wizerunków w świecie. Może kogoś zachęcę do odprawiania Tego nabożeństwa wynagradzającego?
Adoracja i medytacja w ciszy.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

Modlitwa przed Różańcem
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego..

Modlitwa w Ogrójcu
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”
Maryjo, uwielbiam Cię w wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej. Proszę spraw, bym we wszystkich pokusach życia polegał na Twoim Synu, moim Zbawicielu!

Biczowanie Pana Jezusa
„Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”
Maryjo, bądź uwielbiona w wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Proszę wypraszaj nam przebaczenie grzechów przeciw ludzkiemu ciału i życiu, które biczują Twego Syna na nowo!

Cierniem Ukoronowanie
„Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.”
Maryjo, uwielbiam Cię w wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Proszę wstawiaj się za mną, abym umiał przepraszać za moją pychę i dziękować, za to, że Twój Syn odkupił ją swą męką!

Dźwiganie krzyża
„ A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie.”
Maryjo, bądź uwielbiona w wizerunku Matki Bożej Fatimskiej. Proszę wspomagaj mnie, abym wzbudził we mnie prawdziwy, głęboki żal za grzechy moje i świata!

Ukrzyżowanie Pana Jezusa
„Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego.””
Maryjo, uwielbiam Cię w wizerunku Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Proszę, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.