Medytacja w ramach Nabożeństwa Wynagradzającego Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca – wrzesień 2020r.

Maryjo! Oto jesteśmy, aby wypełnić Twoją prośbę z Objawień Fatimskich. Pomódlmy się modlitwą Anioła z Fatimy:

„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.

Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.”

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.”

Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Z radością gromadzimy się przed Tobą i przed Twoją Matką w pierwszą sobotę piątego z kolei miesiąca, by wynagradzać za bluźnierstwa, którymi niewdzięczni ludzie ranią Wasze serca. Dziś szczególnie chcemy wynagradzać za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.

Serce Maryi cierpi również wtedy, gdy znieważany jest wizerunek Jej Syna na Krzyżu. Jezus Zbawiciel świata skazany na śmierć krzyżową oddaje życie za nas. A teraz ten Krzyż, będący znakiem naszego zbawienia, w tylu miejscach jest znieważany, zarówno w naszej ojczyźnie jak i w całym świecie. Czy potrafię stanąć w obronie Krzyża? Czy potrafię stanąć w obronie wizerunku mojej Matki Maryi? Właśnie cierpiąc na krzyżu Pan Jezus oddał nam Swoją Matkę na Matkę wszystkich ludzi.

Przepraszamy za grzechy nasze, naszych rodzin, ojczyzny i świata, które co chwilę ranią Niepokalane Serce Maryi i serce naszego Zbawiciela. Uwielbiajmy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiajmy Przenajświętszy Krzyż, przez który stało się nasze zbawienie.

W miesiącu wrześniu będziemy obchodzić święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Oddajmy się medytacji piątej tajemnicy bolesnej: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.  

Wyobraźmy sobie, że widzimy Pana Jezusa na szczycie góry Kalwarii zwanej Golgotą. Do Jezusa zbliżają się oprawcy i zdzierają z Niego szaty, otwierając na nowo wszystkie Jego rany. Jezus sam kładzie się na drzewie Krzyża, a wtedy kaci ogromnymi gwoździami przebijają ręce i nogi, z których tryskają strumienie krwi. O Jezu, niech dźwięk tych gwoździ tętni ciągle w moich uszach i niech mi przypomina Twoją miłość. Oto już rozdarte te święte ręce, które tyle rozsypały błogosławieństw, a przy Ostatniej Wieczerzy złożyły Najświętszą Ofiarę. Już przybite te błogosławione nogi, które tak się utrudziły, szukając zagubionych owiec. W tej chwili oprawcy podnoszą Krzyż w górę i oto Krzyż rozpostarł swoje ramiona nad ziemią. W tym Krzyżu jest nasze zbawienie. Krzyżu Święty! Bądź błogosławiony i uwielbiony przez wszystkich.

Propozycja pieśni: Rozpięty na ramionach

Rozpięty na ramionach

Jak sokół na niebie.

Chrystusie, Synu Boga,

Spójrz proszę na ziemię.

1. Na ruchliwe ulice,

Zabieganych ludzi.

Gdy noc się już kończy,

A ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie

Z wysokiego krzyża.

Do ciężko pracujących,

których głód poniża.

Ref: Rozpięty na ramionach..

2. Pociesz zrozpaczonych,

Zrozum głodujących.

Modlących Ciebie słuchaj,

wybacz umierającym.

Spójrz cierpienia sokole

na wszechświat, na ziemię.

Na cichy ciemny Kościół,

dziecko wzywające Ciebie.

Ref: Rozpięty na ramionach..

3. A gdy będziesz nas sądził,

Boskie Miłosierdzie Prosimy,

Twoje dzieci,

Nie sądź na miarę Siebie. 

Ref: Rozpięty na ramionach..

W chwili ciszy, pomyślę w jaki sposób mogę wynagrodzić zniewagi jakimi obrażany jest Krzyż Chrystusa?… Może obiecam pobożnie czynić znak krzyża… przed krzyżem zwykle się modlić… często- zwłaszcza przed snem i w chwili pokusy- całować krzyż… a może we wszystkich cierpieniach krzyż Jezusa mieć przed oczami duszy….? (chwila ciszy)

Z ukrzyżowanym Zbawicielem szczególnie mogę łączyć się w chorobie, by znosić ją bez szemrania i goryczy- jako nawiedzenie Boże, jako czyściec ziemski i jako upomnienie z nieba. Będę pamiętać, że choroba jest szkołą Bożą, w której mogę nauczyć się wielu cnót, i polem Bożym, na którym mogę zebrać wiele kłosów, to znaczy zasłużyć sobie na żywot wieczny i odpokutować karę doczesną już tu na ziemi. Ale ja na wszystko się skarżę, wszystko jest dla mnie zbyt trudne.

Jednak przypomnijmy sobie obietnicę Chrystusa daną dobremu łotrowi, który patrząc na mękę Zbawiciela, uwierzył w Jego bóstwo, żałował za swoje zbrodnie i zawołał z ufnością: „Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa!”. Zaraz też od Pana Jezusa usłyszał tę pocieszającą obietnicę: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. Z tych słów i ja, z tyloma nawróconymi grzesznikami mogę czerpać nadzieję, że mi, o Dobry Jezu, dasz przy śmierci wielką skruchę, odpuścisz winy i otworzysz bramy nieba.

Papież Jan Paweł II w ostatni Wielki Piątek swojego życia nie mogąc ze względu na ciężką chorobę osobiście być w Koloseum, ze swojej kaplicy prywatnej za pośrednictwem telewizji, łączył się duchowo w modlitwie z tymi, którzy odprawiali drogę krzyżową. Przy XIV stacji Święty Jan Paweł II wziął krzyż w swoje ręce i objął go. Weźmy i my w dłoń nasz krzyż i przytulmy go do siebie, odmówmy wspólnie modlitwę Jana Pawła II do Ukrzyżowanego:

„Panie Jezu Chryste, stoimy pod Twoim Krzyżem!

Tak jak ongiś stały w Jeruzalem pod krzyżem Matka Twoja i Jan, Maria Magdalena i inne niewiasty, tak i my tutaj stoimy.

Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko co nasze serca czują.

Chcemy Cię prosić: Zostań z nami przez Twój święty Krzyż!

Prosimy Cię: Zostań przy Kościele, zostań przy ludziach!

Nie odwracaj się od nich nawet wtedy, kiedy może wielu z nich obojętnie przechodzi obok Twojego Krzyża, wielu się od niego oddala, a inni nawet do niego nie docierają.

Być może ludzie dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebują pomocy i mądrości, której źródłem jesteś Ty, Ty jedyny przez Twój święty Krzyż.

Zostań z nami w tej głębokiej tajemnicy Twojej śmierci, w której objawiłeś, jak „bardzo Bóg umiłował świat”.

Zostań z nami i przyciągnij nas do Siebie!

Zostań z nami przez Twoją Najświętszą Matkę, której z Krzyża zawierzyłeś każdego człowieka!

Zostań z nami!”

(Jan Paweł II)

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

„ O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.”

Modlitwa przed Różańcem

„Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.”

Tajemnice bolesne.

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

“Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!”

Matko Boża, spraw, abym potrafił uwielbiać mojego Zbawiciela w wizerunku Krzyża Świętego!

  • Biczowanie

„Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”

Matko wszystkich ludzi wypraszaj nam przebaczenie grzechów, które ranią wizerunki Twoje i Twego Syna!

  • Cierniem ukoronowanie

„Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.”

Matko Boża, wstawiaj się za mną, kiedy milcząc pozwalam obrażać święte wizerunki!

  • Droga Krzyżowa

„A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie”

Matko Boża, wspomagaj mnie, kiedy mój życiowy krzyż jest zbyt ciężki do niesienia!

  • Śmierć na Krzyżu

„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.”

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.