Medytacja w ramach Nabożeństwa Wynagradzającego Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca – lipiec 2020r.

Propozycja medytacji i rozważań do tajemnic różańcowych

Uwielbijmy Boga w Trójcy Przenajświętszej i oddajmy cześć Jezusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie odmawiając modlitwy Anioła z Fatimy:

„O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.

Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.”

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.”

 Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością przyjmujemy Twe zaproszenie do wynagradzania za grzechy w pierwsze soboty miesiąca. Pragniemy również wypraszać łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Dziś, w trzecim z kolei miesiącu będziemy wynagradzać szczególnie za bluźnierstwa przeciw Twemu Bożemu Macierzyństwu Najświętsza Matko.

Macierzyństwo – to troska o życie dziecka. Tobie Maryjo, Bóg powierzył troskę o swego jednorodzonego Syna w chwili zwiastowania, gdy to za sprawą Ducha Świętego  stałaś się Jego Matką. Przez Jezusa stałaś się również Matką każdego z nas – duchową Matką. … Czy Twoje macierzyństwo, które Bóg w szczególny sposób zaplanował, było łatwiejsze niż macierzyństwo zwykłej kobiety? Czy Tobie jako tej jedynej, wybranej spośród wszystkich niewiast było łatwo? … (w chwili ciszy pomyślę czy moje serce przepełnia wdzięczność Bogu za to, że dał nam Ciebie Maryjo za Matkę, że się o nas troszczysz? Czy modlę się do Ciebie jako do Bożej Rodzicielki? Czy uważam, że macierzyństwo, a więc i ojcostwo jest wspaniałym darem Bożym, a życie każdego człowieka jest święte? Czy tę prawdę przekazuję młodym?) …

Lipiec to miesiąc, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Najdroższej Krwi Chrystusa. W naszej medytacji nad tajemnicami różańcowymi poprowadź nas Maryjo do miejsc, w których Jezus przelewał swoją Krew dla naszego zbawienia.  

Początek naszej duchowej pielgrzymki -to Ogród Oliwny.

  • Jezus klęczy. Modli się. Drży. Uczniowie nieopodal śpią… Z Ewangelii wg św.Łukasza :” (…) Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak  gęste krople krwi sączące się na ziemię”.

(pieśń: „Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskoność, smutek, strach Go ściska! Krwawy pot z Niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!”)

Krwi Chrystusa przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię- wybaw nas.

  • Prowadzisz nas dalej, nasz Matko. Oto dziedziniec przed pałacem Piłata, który kazał Jezusa ubiczować. Patrzymy na okrutną scenę biczowania. Po każdym uderzeniu pojawiają się kolejne strugi krwi… Płaczesz Maryjo… Ból przeszywa każde wrażliwe serce.

(Pieśń:” Jezu, u kamiennego słupa niemiłosiernie biczmi wysmagany. Jezu mój kochany!”)

Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu- wybaw nas.

  • Kolejna straszliwa tortura! Koronacja, ale jakże szydercza! Wieniec z cierni wkładany na głowę Jezusa. Spod cierniowej korony spływa krew, zalewa oczy, całą twarz. Z Ewangelii wg św. Marka:” Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski”.

(Pieśń : „ Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie; twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. Przyjdź, mój Jezu, Przyjdź, mój Jezu, Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, Bo Cię kocham serdecznie.”)

Krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony- wybaw nas.

  • Podążamy dalej za Tobą, nasza Matko.

Uczestniczymy w strasznym pochodzie. Na czele Jezus dźwigający krzyż. Jeszcze teraz skazaniec jest nękany, bity, popychany. Upada. Z Ewangelii wg św. Jana:” A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”.

( Pieśń:” Wychodzisz mój drogi Jezu na Górę Kalwaryjską Trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. Przyjdź mój Jezu…”)

Krwi Chrystusa zaznaczająca miejsca upadków – wybaw nas.

  • I oto koniec naszej pielgrzymki. Jezus umiera na krzyżu. Uczniowie uciekli. Został tylko Jan i Ty, Matko. Z Ewangelii wg św. Jana:” Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.

( Pieśń :” O krwi i woda, któraś wypłynęła…”)

Krwi Chrystusa przelana na krzyżu- wybaw nas.

W chwili ciszy przeżyję jeszcze raz tę okrutną drogę. Pomyślę, kim dla mnie jest Ten, który przelał dla mnie swoją krew. Czy potrafię stanąć po stronie Jezusa, gdy wszyscy wokół mnie będą przeciw?  Czy traktuję Matyję, Matkę Jezusa, jako moją najlepszą Matkę? Czy pozwalam Jej, by mnie prowadziła za Jezusem? Jaką ja jestem matką, jakim ja jestem ojcem?

Pomyślę w jaki sposób mogę Cię nasza Matko pocieszyć, aby osuszyć Twoje Krwawe Łzy wypływające z wielu Twoich wizerunków w świecie. Może  kogoś zachęcę do odprawiania Tego nabożeństwa wynagradzającego?

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

„ O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.”

Modlitwa przed Różańcem

„Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.”

  1. Modlitwa w Ogrójcu

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”

Matko Boża, spraw, bym we wszystkich pokusach życia polegał na Twoim Synu, moim Zbawicielu!

  • Biczowanie Pana Jezusa

„Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”

Matko wszystkich ludzi wypraszaj nam przebaczenie grzechów przeciw ludzkiemu ciału i życiu, które biczują Twego Syna na nowo!

  • Cierniem Ukoronowanie

„Żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.”

Matko Boża, wstawiaj się za mną, abym umiał przepraszać za moją pychę i dziękować, za to, że Twój Syn odkupił ją swą męką!

  • Dźwiganie krzyża

„ A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie.”

Ukochana Matko, wspomagaj mnie, abym wzbudził we mnie prawdziwy, głęboki żal za grzechy moje i świata!

  • Ukrzyżowanie Pana Jezusa

„Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego.””

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.