Medytacja w ramach Nabożeństwa Wynagradzającego Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca – czerwiec 2020r.

„ O Boże mój, Trójco Przenajświętsza….” Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste obecny
wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Klęczymy przed Tobą i przed Twoją Matką.
Gromadzimy się przy Twoim Niepokalanym Sercu Maryjo, by wynagradzać za
niewdzięczność i bluźnierstwa, jakimi ludzie to Serce ranią. Pragniemy Cię pocieszyć,
przynieść Ci ulgę i wypraszać łaskę nawrócenia wszystkich grzeszników, również i nas
samych. W tej intencji ofiarowujemy: odprawioną spowiedź, przyjęta Komunię św., jedną
część Różańca i piętnastominutowe towarzyszenie Ci, Maryjo, w rozważaniu tajemnicy
różańcowej ( Ustanowienie Eucharystii).
Prosimy o wstawiennictwo św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Polski w
czerwcu 1997r., by odprawić pierwszosobotnią medytację, przybył do sanktuarium w
Zakopanem na Krzeptówkach przed planowanym czasem i przez 15 min zatopiony w
modlitwie, klęczał w kaplicy przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.
Dziś, w pierwszą sobotę drugiego z kolei miesiąca, mamy szczególnie wynagradzać za
bluźnierstwa przeciw Twemu Dziewictwu, Przeczysta Matko. To sam Bóg chciał, by Jego
Syn a nasz zbawiciel, przyszedł na świat z dziewiczej matki. Przepowiedział to prorok
Izajasz 8 wieków przed narodzeniem Chrystusa. Dziewictwo, w „oczach” Boga ma wielką
wartość. Zupełnie co innego propagują szerzące się bezbożne ideologie, promujące rozpustę,
odrzucające Dekalog.
Boli, Cię, Maryjo, ze nasz polski naród też ulega tym bezbożnym ideologiom… (A jak ja
myślę i postępuję? Czy mam w tym względzie czyste sumienie?)
Za kilka dni obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli
Boże Ciało. Jezus wziął swoje Ciało z Twojego ciała, Maryjo. W chwili zwiastowania, za
sprawą Ducha Św., „Słowo stało się Ciałem”. Ty byłaś pierwszym tabernakulum i Ty
pierwsza adorowałaś Boga. Ty pierwsza mogłaś wypowiadać słowa: „Oto ciało moje” ,
wskazując na swego Syna, który również takie słowa wypowiedział w szczególnym dniu i w
szczególnych okolicznościach.
Oto przed pojmaniem i przed męką, Jezus zapragnął spożyć Paschę ze swoimi uczniami.
Gdy zatem zbliżał się jej czas, apostołowie zwrócili się do Niego z zapytaniem: „ Gdzie
chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?” I posłał dwóch
spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „ Idźcie do miasta, a spotka was człowiek,
niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel
pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On
wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. Uczniowie
wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę”
( Z Ewangelii wg św. Marka, 14,12-16).
Jezus wszystko dokładnie wcześniej zaplanował: i czas, i miejsce, i cały przebieg.
Ewangelista Łukasz tak opisał to wydarzenie:” A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i

Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: „ Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim
będę cierpiał, albowiem powiadam wam: już jej spożywać nie będę, aż się spełni w
królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: „ Weźcie go i
podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie,
połamał go i podał, mówiąc: „ To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na
moją pamiątkę!”. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „ Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. (Ewangelia wg św. Łukasza 22, 14-19).
Ustanowienie Eucharystii to największa tajemnica wiary i miłości. Bóg zapragnął pozostać z
nami do skończenia świata. I wszędzie tam, gdzie na ołtarzu sprawowana jest Eucharystia,
jest obecny Bóg! Jesteś również obecna Ty, Maryjo. Tam niebo łączy się z ziemią. ( A czym
dla mnie jest Eucharystia? Czy zawsze mam świadomość obecności Boga?) chwila ciszy…
Jezus Chrystus pozwolił się przybić do krzyża niczym bezbronny baranek prowadzony na
rzeź. Podobnie i teraz, całkowicie bezbronny oddaje się w nasze ręce i prosi, by Go przyjąć.
Oddaje się w ręce kapłana. …

„ (…) Jak kiedyś z miłości Przenajświętsze Ciało
Wzięło swój początek w Panny Świętej łonie
Jakby tej miłości było Mu za mało
Teraz chce mieć dla niej twoje święte dłonie”.

Święte kapłańskie dłonie! Święte, bo w nich rodzi się Bóg, bo w nich mocą Chrystusowych
słów biały chleb przeistacza się w Przenajświętsze Ciało a wino w Krew Chrystusa.
Maryjo, Matko kapłanów! Jakże bardzo potrzebują oni Twej matczynej opieki. Jak bardzo
potrzebują oni naszej modlitwy i naszego wsparcia. Oni podlegają takim samym słabościom
jak wszyscy inni ludzie. ( …W chwili ciszy pomyślę, jak często modlę się za kapłanów. Czy
w pierwsze czwartki miesiąca znajduję czas na adorację Najświętszego Sakramentu w
intencji kapłanów. Czy modlę się o święte powołania kapłańskie, by nigdy nie zabrakło
świętych kapłańskich rąk?)
W Fatimie w 1916 roku Anioł Stróż Portugalii zwany również Aniołem Eucharystii, który
trzykrotnie ukazał się dzieciom, nauczył je adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Franciszek i Hiacynta od niego przyjęli swoją Pierwszą Komunię Świętą.
Powiedział do nich: „Uklęknijcie! Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie
znieważanego przez niewdzięcznych ludzi.”
My również przyjmujemy Komunię Świętą w pierwsze soboty miesiąca jako akt
wynagrodzenia za zniewagi.
W związku z pandemią Coronawirusa mieliśmy ograniczoną możliwość uczestnictwa w
Eucharystii. Transmisje telewizyjne ukazujące kapłana i pusty kościół czyniły bardzo
przygnębiające wrażenie. Zapewne do świadomości wielu wiernych dotarło, że udział w
Eucharystii „ na żywo” i możliwość przyjęcia Jezusa pod postacią chleba a także możliwość
adoracji Najświętszego Sakramentu, to ogromna łaska i dar. ( W chwili ciszy, adorując
Najświętszy Sakrament, jeszcze raz zastanowię się, czym dla mnie jest Eucharystia i jaki jest
mój stosunek do dziewictwa?).
Na zakończenie medytacji oddajmy się Matce Bożej.

Modlitwa przed Różańcem: „ Królowo Różańca Świętego…”
Propozycja rozważania tajemnic różańcowych Część Światła:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”
  Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć Dar Ducha
  Świętego i płonąć Ogniem Jego Świętej Miłości.
 2. Objawienie w Kanie Galilejskiej
  „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie”
  Maryjo obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i
  posłuszne.
 3. Nauczanie o Królestwie Bożym i wzywanie do nawrócenia
  „Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa
  sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki
  wytrwałości”
  Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące
  owoce.
 4. Przemienienie na Górze Tabor
  „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!”
  Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia
  wiecznego w Bożej Chwale.
 5. Ustanowienie Eucharystii
  „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”
  Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z
  Twoim Synem.