Ja prawidłowo uczestniczyć we Mszy Świętej transmitowanej