HARMONOGRAM PIERWSZEJ SPOWIEDZI I PIERWSZEJ KOMUNII – 15 MAJA 2021

KLASA 3C Z WĘGRZC WIELKIC oraz KLASY: 3A i 3B ZE ŚLEDZIEJOWIC


1. Próby:
– klasa 3c WW – poniedziałek, 10 maja, godz. 19:00 w kościele
– klasy 3a i 3b Ś – wtorek, 11 maja, godz. 19:00 w kościele

2. I spowiedź:
– klasa 3c WW – czwartek, 13 maja, godz. 19:00 w kościele
– klasy 3a i 3b Ś – piątek, 14 maja, godz. 19:00 w kościele

3. I Komunia:
– klasa 3c WW – sobota, 15 maja, godz. 10:00
– klasy 3a i 3b Ś – sobota, 15 maja, godz. 12:00