Boże Narodzenie 2019

Grudzień choinka
osioł zaszczycony
wół zarozumiały
tylko Bóg się nie wstydzi
że jest taki mały

Ks. Jan Twardowski

Drodzy Parafianie!

Dziś rodzi się Jezus – On rodzi się nie tylko dziś, ale każdego dnia. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego urzeczywistnia się na naszych oczach tak samo, jak 2000 lat temu. Niech to Misterium pobudza nas wszystkich do wdzięczności za dar życia, jakim zostaliśmy obdarzeni.

Bóg jest miłością i z nadmiaru tej miłości stworzył człowieka. Syn Boży staje się dla nas człowiekiem. Dziś na świat przychodzi Miłość Największa i Najdoskonalsza – sam Bóg. Niech zatem Bóg, który stał się człowiekiem, aby przybliżyć się do nas, obdarza Was swoim błogosławieństwem. Powierzajcie Mu swoje życie w chwilach trudnych i radosnych, nie zapominając, że wszystko co mamy, jest Jego darem. On przyszedł na świat, aby przed nami przejść przez te wszystkie doświadczenia, jakie teraz dopuszcza w naszym życiu.

Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły Wam wiele radości i miłości. Niech chwile spędzone z najbliższymi będą przepełnione miłością i życzliwością. Otwórzmy swe serca na przyjęcie Jezusa i pozwólmy Mu działać i wzrastać w naszym życiu.

Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 przyniesie ze sobą wiarę, nadzieję i miłość, a wszystko inne przyjdzie razem z nimi.

Z najserdeczniejszymi życzeniami oraz zapewnieniem o modlitwie – Ksiądz Proboszcz i Księża Wikariusze

Zapraszamy także do modlitwy przy naszej tegorocznej szopce, która znajduję się w dolnym kościele.